Eye Movement Desensitization & Reprocessing

Psychoterapia EMDR

Moje zadanie, jako terapeuty, polega na tym, by pomóc tobie odblokować naturalną zdolność do odzyskiwania balansu emocjonalnego. Czyli wzmocnić i aktywować naturalny sytem przetwarzania informacji. Kiedy ten system działa prawidłowo, Twój mózg zaczyna odnajdywać adaptacyjne informacje: konstruktywne przekonania, pomocne emocje i zaradcze zachowania.

Co zatem blokuje ten mechanizm? Tak samo jak infekcja utrudnia zagojenie się rany, uraz psychiczny pozostawia po sobie ślad i blokuje ten system. Jeśli nasz mózg jest zbyt przytłoczony nierozwiązanymi problemami z przeszłości, nie znajduje adaptacyjnych informacji koniecznych do zarządzania napięciem.

W mojej pracy stosuję integracyjne podejście psychoterapeutyczne, które koncentruje się na niekorzystnych doświadczeniach życiowych, aktualnych kryzysach i odblokowaniu nowego (adaptacyjnego) schematu reagowania.

Index

Czym jest EMDR
Cele terapii EMDR
Pierwsze spotkanie
Częstotliwość spotkań
Przebieg terapii
Badania

Czym jest EMDR

Terapia, którą proponuję moim klientom, nazwy się Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Została zapoczątkowana przez dr Francine Shapiro w 1989 r. Jej nowsza, chodź mniej popularna nazwa to Reprocessing Therapy. Osobiście preferuję tę drugą. Dlatego w polskim tłumaczeniu często używam nazwy: Terapia Przetwarzania.

EMDR to forma psychoterapii oparta o naukową wiedzę i rzetelne badania. Wykorzystuje się ją, by pomóc ludziom uwolnić się od psychicznych konsekwencji traum, reakcji lękowych i depresji. Przynosi efekty w pracy z szeroką grupą zaburzeń psychicznych.

Jej teoretyczne fundamenty wykorzystują wiedzę z dziedziny neurofizjologii, czyli naukową wiedzę o tym, jak działa ludzki mózg.

Zgodnie z założeniami modelu AIP, który stanowi teoretyczne podwaliny EMDR, różne niekorzystne doświadczenia życiowe mogą blokować naszą zdolność do radzenia sobie napięciem psychicznym.

Terapia EMDR jest podejściem krótkoterminowym (formą pomocy z kategorii tych, które szybko przynoszą porządane efekty pracy). Skupia się na doświadczeniach urazowych. Traumach. Bolesnych wspomnieniach. Obecnych wyzwalaczach lęku.

Procedury EMDR wykorzystują wiele złożonych interwencji psychologicznych, które pomagają przetworzyć trudne wspomnienia, osłabić moc wyzwalaczy stresu i włączyć naturalną zdolność do przetwarzania informacji.

Cele terapii EMDR

Terapia EMDR jest podejściem integracyjnym. To znaczy, że włącza do procesu terapeutycznego wiele powszechnych technik z innych nurtów. Jest skuteczna w leczeniu zespołu stresu pourazowego (PTSD) i może pomóc rozwiązać wiele powszechnych trudności natury psychicznej:

– Lęk i ataki paniki
– Depresja
– Gniew
– Fobie
– Uzależnienia
– Burzliwe relacje
– Zaburzenia odżywiania

Pierwsze spotkanie

Spodziewam się, że skoro rozważasz pierwszą konsultacje psychologiczną, masz w związku z nią wiele pytań, wątpliwości i obaw. Mam nadzieję, że informacje zawarte w tych akapitach pomogą Tobie znaleźć najważniejsze informacje i poczuć się bardziej komfortowo, zanim spotkamy się w gabinecie.

Każde spotkanie dostosowuję do indywidualnych potrzeb swoich klientów. Podczas pierwszej wizyty zbieram najważniejsze dane. Czasem zadaję swoje „dociekliwe pytania”. Wszystkie te informacje pomagają mi lepiej zrozumieć sytuację klienta i opracować skuteczny plan terapii. Na większość tych pytań potrzebuję tylko krótkich odpowiedzi. Bez dokładnych detali. Jedną z wielu rzeczy, za które moi klienci lubią terapię EMDR jest to, że większość trudnych momentów omawiamy tylko tego dnia, kiedy rzeczywiście pracujemy nad daną sytuacją.

Pamiętaj jednak, że przekazujesz mi tylko te informacje, którymi chcesz się podzielić. Pytania, na które nie chcesz odpowiadać, możesz pozostawić bez komentarza.

Niekiedy pierwsze spotkanie ma charakter doraźnej konsultacji psychologicznej. Może dotyczyć życiowych wyzwań, aktualnych kryzysów czy bierzących trudności, z którymi nie dajesz sobie rady. Podczas takiej sesji staram się znormalizować to, czego doświadcza mój klient, włączyć jego dorosłą perspektywę postrzegania problemu i pomóc mu ustalić plan dlaczego działania.

Ani pierwsze, ani kolejne sesje nie zobowiązują cię do kontynuowania terapii. W każdym momencie możesz zrezygnować, bez podawania przyczyn.

Częstotliwość spotkań

Częstotliwość spotkań zależy od Twoich indywidualnych potrzeb. Aby terapia dawała zauważalne efekty spotkania indywidualne powinny odbywać się nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu. Niektóre problemy wymagają spotkań raz w tygodniu i najczęściej dotyczą pracy nad konkretnym urazem. Niektóre osoby potrzebują więcej czasu między sesjami i decydują się na jedno spotkanie w miesiącu. Ważne jest to, aby częstotliwość sesji pasowała do celów, które chcesz osiągnąć dzięki terapii, i pozwalała nam te cele sukcesywnie osiągać.

Przebieg terapii

Terapia, którą stosuje, jest podejściem skoncentrowanym na doświadczeniach urazowych. Charakteryzują ją trzy etapy pracy w danych obszarach:

  1. Stabilizacja i redukcja objawów
  2. Praca nad doświadczeniami urazowymi
  3. Włączanie i nauka nowych, adaptacyjnych reakcji

Etapy te mogą się uzupełniać. Nie mają określonych ram czasowych. Na każdym etapie terapii realizuję inne cele klienta. Powyższy szablon pozwala natomiast zrozumieć, jakie cele musimy zrealizować w pierwszej kolejności, aby przejść do pracy nad innymi.

Na wczesnym etapie terapii muszę przygotować klienta do pracy nad tym, co może powodować dyskomfort. Uczę technik zarządzania napięciem. Tłumaczę, skąd biorą się niechciane reakcje emocjonalne. I sprawdzam, jakie zasoby musimy zbudować, zanim zaczniemy pracę nad urazem.

W fazie ponownego przetwarzania skupiamy się na bodźcach i wyzwalaczach aktualnych trudności. Pracujemy nad pamięcią trudnych doświadczeń. Nad tym wszystkim, co łączy się z obecnym cierpieniem. Wspomnienia odtwarzane są tak, aby Twój mózg mógł poradzić sobie z tym, czego nie był w stanie rozwiązać wtedy, kiedy to się działo. Robimy to, aby odblokować w Twoim umyśle naturalną zdolność do odzyskiwania równowagi, zdolność, która mogła zostać zablokowana właśnie przez niekorzystne doświadczenia z przeszłości.

Trzeci etap ma na celu wyposażyć cię w nowe schematy radzenia sobie z trudnościami. To może być nauka nowych umiejętności, np. rozwiązywanie konfliktów. Na tym etapie klient buduje w sobie wewnętrzną świadomość różnych stanów swojego umysłu. Jest w stanie rozumieć swoje potrzeby. Zauważać, identyfikować je. A w efekcie może w końcu zacząć nimi zarządzać.

W trakcie terapii moi klienci dowiadują się wszystkich potrzebnych informacji o EMDR, aby mogli zrozumieć jak i dlaczego przepracowywane są doświadczenia z przeszłości.

Więcej informacji na temat psychoterapii EMDR znajdziesz na stronie EMDR Institute, Inc..

Badania

Terapia EMDR została dokładnie przepadana pod względem bezpieczeństwa i skuteczności. Obecnie jest rekomendowaną formą terapii przez takie instytucje jak:

– Światowa Organizacja Zdrowia,
– Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne,
– czy Departament Obrony USA.

Na stronie EMDR Research Foundation, niezależnego stowarzyszenia non-profit, znajdziemy wysokiej jakości, aktualne, bezstronne badania dotyczące skuteczności terapii EMDR. Ochroną standardów, szkoleń i badań z zakresu terapii EMDR zajmuję się The EMDR International Association (EMDRIA), organizacja, która funkcjonuje od 1995 roku. Europejskim odpowiednikiem tego stowarzyszenia jest EMDR Europe, do którego należy m.in. Polskie Towarzystwo Terapii EMDR (PTT EMDR).